کتاب (مناسب) بخوانیم !

یک وبلاگ آزاد ! هر انتقادی به جاست.

یک وبلاگ آزاد ! هر انتقادی به جاست.

کتاب (مناسب) بخوانیم !

من فکر نمی کنم ما کور شدیم ,
فکر می کنم ما کور هستیم , کور اما بینا , کورهایی که می توانند ببینند اما نمی بینند.

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

I Need a Doctor


اگر خیلی درباره معنیش و تاریخچه پشتش کنجکاوید معنی اش که با کمک سایت genius قابل فهمیدنه .

دریافت

  • sina S.M

Dr. Dre

Eminem