یک وبلاگ آزاد ! هر انتقادی به جاست.

I Need a Doctor


اگر خیلی درباره معنیش و تاریخچه پشتش کنجکاوید معنی اش که با کمک سایت genius قابل فهمیدنه .

دریافت

sina S.M
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان